Vi strävar efter att säkerställa en hållbar utveckling av tekniken EcoHornet.

Det är ett långsiktigt arbete för att kunna erbjuda en optimal drift som tillgodoser deltagarnas behov, samt för att kunna möta nuvarande och framtida krav för organiskt avfall och behandling av avfallsenergi.

Våra värderingar är kärnan i den globala EcoHornet -rörelsen. De inspirerar och vägleder vårt beteende och förhållande till våra intressenter.

EcoHornet

EcoHornet-utrustning kan enkelt integreras i kraftvärmeanläggningar och utgör ett konkret alternativ till fossila bränslen.
Den kan ersätta strömbrännare och injektorer som använder gas, diesel, olja, kol, CLU, LPG, trä, träkol och liknande. Det gäller för både ny och gammal utrustning.

EcoHornet - den bästa tillgängliga tekniken för produktion av biodrivmedel och bioenergi

Den nya patenterade EcoHornet-tekniken består av högeffektiv förbränning som tar hänsyn till miljön, där det sker minimala förorenande utsläpp från pellets, oavsett biomassa. Vi har uppfunnit och utvecklat en teknik som utnyttjar den fulla energipotentialen i detta miljövänliga och snabbt förnybara bränsle. Det leder till en effektivare förbränning på en högre nivå, vid temperaturer på över 1 250 ° Celsius.

EcoHornet producera flera systembrännaren där vi använder processer som förgasning, direktförbränning, förbränning, efterförbränning och optimerad värmeöverföring.

EcoHornets teknik och utrustning är utformade för att fungera med överlägsen prestanda som materialiseras av hög effektivitet upp till 98 % och mycket låga utsläppsnivåer. Det kan jämföras med 75–77 % reglerad av CE och tillämplig från 2020.

Idag producerar vi alla slags värmeströmmar såsom varmvatten, överhettat vatten, ånga, diatermisk olja, varmluft, överhettad luft, termisk strålning, pyrolysgas, et cetera.  Alla dessa värmeströmmar erbjuder användare från alla ekonomiska sektorer tillgång till termisk och elektrisk energi - effektivt, billigt och ekologiskt men även energioberoende.

Organisationen

Vi är en internationell och seriös organisation som tror på en gemensam vision. harmonisk sammansättning av ekologiska lösningar som kommer att avgöra närmaste framtiden för vårt gemensamma hem – vår planet